Munstycken för frukt/vin- och specialodling

Munstycken för frukt/vin- och specialodling

Hålkonsmunstycken är rundstrålemunstycken där sprutduschen är ihålig.

Hålkonsmunstycken används bl.a. i fläktsprutor för frukt- och bärodling. Men denna typ av munstycken används också i fältsprutor med luftassistans, typ Degania, för fältodling med höga grödor. Dessutom är de lämpliga för hand- och ryggsprutor och vid mycket låga doseringar vid betning av potatis.