Kontrollpaneler

Kontrollpaneler

Kontrollpaneler finns i olika utförande.

Den nya panelen (4668, 4669) är en utveckling av de äldre boxarna med bättre vippbrytare och med ett modulärt system för att fästa ihop panelerna. Panelerna finns i olika varianter både för magnet- och elventiler upp till 7 sektioner och för hydraulikstyrning. Kabelsatsen beställes separat.

För den äldre panelen (4661, 4663, 4664) som enbart går att koppla till 2-poliga ventiler (skiftande + - ) är kablaget (4 m) fast monterat i boxen,  som finns med vippkontakter för huvudavstängning och tryckreglering samt 2 eller 3 vippkontakter för sektionsavstängningarna. De övriga kontrollpanelerna levereras som standard med 3, 5 eller 10 m kablage. Kablaget kan enkelt demonteras från boxen med vattentäta kopplingsdon. Boxarna finns med eller utan manometer. Manometrarna är med isometrisk skala som innebär att större delen av skalan ligger inom sprutans tryckområde. Boxarna finns med 2, 3, 5 eller 7 vippkontakter för sektionsavstängningarna, en för huvudavstängningen och en för tryckregleringen.

Produkter
12 36 72